Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Dowiedz się więcej.

Co składa się na budowanie wizerunku organizacji?

Na kreowany przez specjalistów wizerunek firmy powinny się składać działania oparte o harmonijne i jednoznaczne atrybuty i narzędzia. Wizerunek budowany na takich trwałych fundamentach będzie w sposób spójny budować tożsamość organizacji i tak też będzie odbierany przez otoczenie i komunikacyjne grupy docelowe.

Na budowę wizerunku organizacji składa się szereg działań prowadzonych w różnych obszarach, do których należy, m.in.: analiza dotychczasowego wizerunku organizacji, zdefiniowanie czynników i elementów wpływających na jego kształtowanie, wyznaczenie celów związanych z kreowaniem spójnego wizerunku, prowadzenie działań zmierzających do realizacji określonych celów.

Jak podaje literatura branżowa, jednym z najważniejszych aspektów kreowania wizerunku, jest zadanie sobie kluczowych pytań:

  • W jaki sposób my widzimy naszą organizację? (to wizerunek własny),
  • W jaki sposób widzą naszą organizację inni? (to wizerunek zewnętrzny),
  • Jak chcemy, by inni widzieli naszą organizację? (to wizerunek idealny, do którego zmierzamy),
  • Jaki wizerunek organizacji możemy stworzyć w obecnych warunkach? (wizerunek realny, możliwy do zbudowania z wykorzystaniem aktualnie posiadanych zasobów).

Odpowiedź na powyższe pytania pozwoli określić to, w jaki sposób wizerunek organizacji jest obecnie postrzegany oraz umożliwi nakreślenie wizji jego dalszego rozwoju.


Dowiedz się więcej na temat Public Relations: